Historia pewnego obrazu

Domenico Cassarotti (1791-1866), Maria Santissima Ausiliatrice (lata 1835-1838) ©.Diocesi di Roma

Chodzi o obraz Matki Bożej „Auxilium Cristianorum” (Wspomożycielki Wiernych), który ks. Wincenty Pallotti ofiarował do kościoła świętych Ambrożego i Karola przy Via del Corso w Rzymie. Ale dlaczego dziś o tym? Bo właśnie dziś, 24 maja, Kościół katolicki obchodzi wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Pierwszymi, którzy w historii Kościoła użyli słowa „Wspomożycielka”, byli żyjący w IV wieku św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski oraz św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola. Obydwaj doktorzy Kościoła. Z treści ich pism wynika, że przez słowo „Wspomożycielka” rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może.

Gdy w 1571 roku oręż chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo nad flotą turecką, która zagrażała Italii, na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Wspomożenie wiernych, módl się za nami”. Ostateczną jednak datę wspomnienia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Kościele zachodnim ustalił dopiero w XIX wieku papież Pius VII na pamiątkę uwolnienia z aresztu (w 1814 roku), w którym przez 5 lat przetrzymywał go Napoleon Bonaparte. 

Wizerunek Matki Bożej Wspomożycielki został otoczony szczególnym kultem przez św. Jana Bosko w jednym z kościołów w Turynie. Święty Założyciel Salezjanów wybrał Ją zresztą na główną patronkę swojego Dzieła. Również św. Wincenty Pallotti przyczynił się znacznie do rozszerzenia kultu NMP Wspomożycielki Wiernych w Rzymie. W bazylice „Santi Ambrogio e Carlo al Corso” (świętych Ambrożego i Karola przy Via del Corso), w której czczone jest serce św. Karola Boromeusza, w jednej z bocznych kaplic znajduje się obraz Maria Santissima Ausiliatrice [NMP Wspomożycielka Wiernych] pędzla Domenica Cassarottiego (1791-1866) ofiarowany temuż kościołowi przez św. Wincentego Pallottiego.

Kaplica z obrazem Matki Bożej Wspomożycielki (Rzym, 2019) ©.Stanisław Stawicki

Umieszczony w kaplicy opis obrazu wieści co poniżej: „Ten cudowny obraz został podarowany bazylice świętych Ambrożego i Karola al Corso w Rzymie przez rzymskiego kapłana, św. Wincentego Pallottiego (urodzonego w 1795 roku, zmarłego w 1850 roku i kanonizowanego w 1963 roku), który zaangażowany w promocję apostolstwa świeckich posługiwał się nim podczas głoszonych przez siebie licznych misji. Obraz namalowany przez Domenico Cassarottiego (1791-1866) został odnowiony w 1993 roku”.

Dorzućmy iż Cassarotti, przyjaciel św. Wincentego, jest też autorem kilku innych dzieł wykonanych na zamówienie Pallottiego, na przykład Via Crucis dla kościoła SS. Salvatore in Onda. Jemu przypisywany jest też szczególnie czczony przez Założyciela obraz Matki Bożej Miłości.

Stanisław STAWICKI

Rzym, 24 maja 2019 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 do 2020 roku był kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie.W grudniu 2020 rozpoczął pracę w bazylice Matki Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukro, od 1983 roku stolicy konstytucyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej.

Recogito, rok XXII, maj 2020