Z szarego notatnika (6)

Na półce z poezją stulecia stawiam nie tylko tomiki uczniów Pana Cogito, są również świetni autorzy odmiennych dykcji, których dzieła przyciągają mocą wyobraźni, potrzebą pogłębiania duchowości w kulturze współczesnej, ukazaniem problemu przemilczania tożsamości i tematu odchodzenia, poszukiwaniem miejsca dla indywidualisty we wspólnocie coraz bardziej podzielonej na obce sobie podgrupy; przypominają o szacunku dla „innego”, o potrzebie poczucia wolności w wyrażaniu poglądów, o niezależnym spojrzeniu.

Więcej Z szarego notatnika (6)