Ludwik IX Święty

Paryskie Conciergerie z racji okrągłej rocznicy królewskich urodzin zorganizowało wystawę odsłaniającą rąbek tajemnicy, stawiając istotne pytania dotyczące samego mitu i realiów, związanych z osobą władcy, zależności między wiarą i władzą, jak również rozkwitu i zainteresowania sztuką artystyczną, bezsprzecznie naznaczającą epokę, w jakiej przyszło mu żyć i panować.

Więcej Ludwik IX Święty