Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy… Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Bernardino Luini (1482-1535), Salome z głową Jana Chrzciciela (1525-1530) ©.Kunsthistorisches Museum, Wiedeń

Herod na urodziny otrzymał głowę Jana Chrzciciela. To było „danie wieczoru”. Główne jego składniki to: pycha i próżność Heroda, złość i chęć zemsty Herodiady oraz słabość charakteru jej córki.

Herod nie chciał tego prezentu. Dał się jednak uwikłać w intrygę zła. Szatan zadziałał podstępnie i pokrętnie, czyli po swojemu. Posłużył się ludźmi. Użył ich do swoich celów, ale wykorzystując ich najsłabsze cechy!

Herod, który nie potrafił wycofać się z bezmyślnej obietnicy, również stracił na tej uczcie głowę. Okazał się człowiekiem bez charakteru.

Dwie osoby, w dwóch sytuacjach życiowych, stawia dziś przed nami liturgia (Mk 6, 17-29) pytając: czyj styl życia wybierasz? Heroda: choć pan i władca, czuje ciągły niepokój i wewnętrzne napięcie. Czy Jana Chrzciciela: choć w więzieniu, ale pełen pokoju i odwagi. Dlaczego tak się dzieje? Bo pierwszy, mimo że ma władzę i pieniądze, jest głęboko zniewolony grzechem i omotany w ludzkie zależności. Drugi, mimo że zakuty w kajdany, jest człowiekiem wolnym, nieuwikłanym ani w osobiste namiętności, ani w międzyludzkie układy. Herod – obraz niewoli; Jan Chrzciciel – symbol wolności.

I jeszcze jedno. Ten wieczór nie był przypadkiem. Ta uczta, ten taniec i ta prośba… „Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie” (Wisława Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia).

Stanisław STAWICKI

Rzym, 29 sierpnia 2020 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 roku jest kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie.

Recogito, rok XXI, sierpień 2020