Poeta niezupełnie samowity!

Zbigniew Herbert w Centre du Dialogue (Paryż 1975) © Witold Urbanowicz

28 lipca minęła 23. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta (1924-1998). Starszy od niego o 13 lat Bogdan Ostromęcki (1911-1979) – urodzony w Kowalu (!) poeta, tłumacz i wydawca (redaktor trzytomowej antologii poezji religijnej pod tytułem Każdej nocy, każdego dnia), który w latach 1950-1976 pracował w Polskim Radiu przybliżając słuchaczom poezję polską i światową – jako pierwszy zaprosił Herberta do radiowej Dwójki, gdzie sam poeta czytał swoje wiersze. „Praca w radiu daje sporo satysfakcji – mówił Ostromęcki w latach 70. Odwiedzają mnie prawdziwi poeci, nieraz świetni poeci. Odwiedzają i osoby niezupełnie jakoś samowite, jakby powiedział Witkacy” – dodał „Dwójkowy gospodarz poezji” (tak nazywano wtedy Ostromęckiego), który zaliczał Herbarta do tej drugiej kategorii.

Grób Bogdana Ostromęckiego (Warszawa 2021) ©.Stanisław Stawicki 

Podobnie postrzegał Herberta nasz noblista Czesław Miłosz. Na cmentarzu Powązkowskim, 31 lipca 1998 roku, tak mówił o Herbercie: „Umarł wielki poeta. Każdy kraj ma w ciągu całej swojej historii zaledwie kilku takich poetów”.

I jeszcze jedno. W 2017 roku Wydawnictwo a5 opublikowało Wiersze wybrane Herberta. Jest to jak dotychczas najobszerniejszy wybór poezji autora Pana Cogito. Książka zawiera także płytę z archiwalnym nagraniem poety czytającego i komentującego wiersze podczas dwóch wieczorów autorskich: pierwszy z nich miał miejsce na polonistyce, drugi zaś w kościele Ojców Dominikanów – 11 grudnia 1984 roku w Poznaniu. W czasie spotkania ze studentami, Herbert daje się ponieść atmosferze swobodnej rozmowy, żartuje, bierze udział w dyskusji i odpowiada na pytania z sali. Mówi o tłumaczeniach, o poezji Miłosza, o warsztacie twórczym i przede wszystkim o Bogu – jedyny raz w publicznych wystąpieniach. Trwające 80 minut nagranie jest niezwykłym i bardzo rzadkim dokumentem – ciekawym dla zwykłego czytelnika poezji i dla wielbiciela Herberta. Przypomniana atmosferę tamtego „marnego czasu”, ale także – i przede wszystkim – rolę, jaką poezja Herberta odegrał w okresie stanu wojennego i w latach, które po nim nastąpiły.

Stanisław STAWICKI

Warszawa, 30 lipca 2021 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 do 2020 roku był kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie. Od grudniu 2020 do lipca 2021 pracował w bazylice Matki Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukro, od 1983 roku stolicy konstytucyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej. We wrześniu 2021 rozpoczyna pracę w parafii Świętego Jakuba i Świętego Krzysztofa w Paryżu.

Recogito, rok XXII, lipiec 2021