Słowo z Krzyża – Mariupol

                                       Ojcze,  przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.

                                                                                 Łk 23, 34

Wiedzą, co czynią,
Chryste, wiedzą, co czynią.
Tak jak wtedy,
kiedy zawisłeś na Krzyżu.

Nie potrafię Tobie zarzucić
błędnej oceny, czy nadmiaru Miłosierdzia.

Widzę krzyż
nad grobem pod blokiem w Mariupolu.
Nie ma znaczenia – łaciński czy prawosławny.

Ten widok przypomina zjadanie ludzkiego mięsa
w oblężonej przez cywilizowanych Rzymian
Jerozolimie – z czasu wojny żydowskiej.

Obraz w laptopie przywołuje syryjskie Aleppo.
Ziemię, gdzie Szaweł doznał ślepoty
w akcie nawrócenia.
I gruzy naszej stolicy po bezczynności Sowietów.

Bogaci i syci milczą.
Sankcje są parawanem
ich konsumenckiej hańby.

Czy i my
zejdziemy do kanałów,
uciekając przed wschodnią Rzeszą
inteligentnych Rakiet?

                               1 IV 2022

Rafał JAWORSKI

Rafał Jaworski – ur. 1952 r. w Sławkowie. Absolwent  AGH Kraków. Wydał siedem tomików wierszy. Utwory zostały zamieszczone w kilku antologiach: m.in. Na naszych oczach (2003) poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce, On też jest tylko jeden. Antologia wierszy o ojcu (2014),  Być solą ziemi (2019).  Laureat wielu konkursów poetyckich i w dziedzinie eseju. Wydał trzy zbory esejów, ostatnio Miasto i rubieże słowa. Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku tworzy ikony i obrazy sakralne (www.ikony.tychy.pl). 

Recogito, rok XXII, kwiecień 2022