Śmierć arcybiskupa Henryka Hosera

Ksiądz Hoser (Masada, 2000) © Marek Wittbrot

Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC urodził się 27 listopada 1942 roku w Warszawie, syn Janusza i Haliny z Zabłońskich. W 1944 r., rodzina tymczasowo przeniosła się do Pruszkowa, gdzie ks. Henryk ukończył szkołę podstawową. Następnie ukończył Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Podjął studia na Akademii Medycznej, uzyskując – w 1966 roku – dyplom z medycyny. Po ukończeniu studiów otrzymał stanowisko asystenta na Akademii Medycznej.

W roku 1968 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), składając 8 września 1970 roku pierwszą profesję zakonną. W Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, jako alumn, był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W latach 1969-1974 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. 16 czerwca 1974 roku, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Władysława Miziołka.

Pragnąc wyjechać na misje do Rwandy udał się do Paryża, gdzie jeszcze przez rok uczęszczał na kurs kursy języka rwandyjskiego i medycyny tropikalnej. W latach 1975-1996 pracował jako misjonarz w Rwandzie, pełniąc najprzeróżniejsze funkcje i stanowiska: duszpasterz, proboszcz, animator duszpasterstwa rodzinnego, organizator wielu sesji formacji apostolstwa świeckich, promotor apostolstwa słowa drukowanego. W 1978 roku założył w Kigali (Rwanda) Ośrodek Medyczno-Socjalny, którym kierował przez 17 lat oraz Centrum Formacji Rodzinnej (Action Familiale). Przez kilka lat pełnił również funkcje Sekretarza Komisji Episkopatu ds. Służby Zdrowia, a następnie Komisji Episkopatu ds. Rodziny. Na kilka lat został też wybrany Przewodniczącym Związku Stowarzyszonych Ośrodków Medycznych w Kigali (BUFMAR), Kierownikiem Centrum Monitoringu Epidemii AIDS i programu opieki psycho-medycznej i socjalnej chorych na AIDS.

Jako Pallotyn pełnił przez kilka lat funkcję Delegata Prowincjała Polskiej Prowincji Księży Pallotynów, a następnie przez 10 lat funkcję Przełożonego Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jak również Przełożonego Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Konsekrowanego w Rwandze (COSUMA).

W 1994 r., został powołany jako ekspert w zakresie rodziny i rozwoju na Synod Specjalny Biskupów dla Afryki.

Po wojnie domowej w 1994 roku w Rwandzie, na czas nieobecności Nuncjusza Apostolskiego, Stolica Apostolska mianowała go Wizytatorem Apostolskim na Rwandę. Posiadając prawa przysługujące Nuncjuszowi, Ks. Henryk Hoser wizytował diecezje, mianował administratorów apostolskich na diecezje wakujące, pomagał biskupom i kapłanom organizować na nowo pracę duszpasterską.

Ksiądz Hoser piastował swe stanowisko 2 lata (do 1996 roku), do czasu mianowania nowego Nuncjusza Apostolskiego w Rwandzie (został nim Abp Juliusz Janusz), który przejął wszystkie zadania przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Hoser pozostał jeszcze przez kilka miesięcy w Nuncjaturze, jako doradca i współpracownik Nuncjusza. Po zakończeniu misji Wizytatora, Ksiądz Hoser wyjechał z Rwandy.

W latach 1996-2003 pełnił funkcję Przełożonego Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji. Został też wybrany członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji. W tym też czasie z ramienia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów odbył kilka wizyt apostolskich w Wyższych Seminariach Duchownych na terenach misyjnych.

Jest współzałożycielem i był sekretarzem, powstałej w 2001 roku Federacji Afrykańskiej Akcji Rodzinnej (Action Familiale).

W 2004 roku, został mianowany Rektorem Pallotyńskiej Prokury Misyjnej w Brukseli, w Belgii, podejmując też pracę duszpasterską przy Wspólnocie Europejskiej.

22 stycznia 2005 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II zamianował go arcybiskupem i Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych.

Sakrę biskupią przyjął 19 marca 2005 roku z rąk kard. Crescenzio Sepe (współkonsekrujący: abp Stanisław Dziwisz i abp Thaddée Ntihinyurwa).

Ks. Henryk Hoser jest pierwszym polskim pallotynem, który został podniesiony do godności arcybiskupa.

24 maja 2008 papież Benedykt XVI mianował ks. abp. Henryka Hosera Biskupem Warszawsko-Praskim. Diecezję objął 28 czerwca 2008 roku.

W Episkopacie pełni funkcję przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP, jest też członkiem Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Rodziny KEP.

Od 4 lipca 2009 roku jest konsultorem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W tym samym roku Benedykt XVI mianował Księdza Arcybiskupa uczestnikiem zgromadzenia specjalnego II Synodu dla Afryki.

W 2017 papież Franciszek zlecił mu udanie się do Medziugoria w charakterze specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej w celu rozpoznania sytuacji duszpasterskiej i potrzeb pielgrzymów, a także wskazania ewentualnych inicjatyw duszpasterskich do podjęcia w przyszłości. 31 maja 2018 został mianowany przez papieża Franciszka wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medziugoriu. 22 lipca 2018 uroczystą Eucharystią zainaugurował posługę w Medziugoriu.

Jego zawołanie biskupie brzmi: Maior est Deus [Bóg jest większy].

/infoSAC – Warszawa/

*

[…] Wiadomość o śmierci abpa Hosera podała Katolicka Agencja Informacyjna.

Po koniec lipca abp Hoser trafił do szpitala. Jak poinformował ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński, stan 78-letniego hierarchy był poważny. Więcej informacji przekazał na swoim koncie na Facebooku ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”. „Przyjechał do Polski, żeby się zaszczepić. Przyjął pierwszą dawkę Pfizera, ale przed przyjęciem drugiej się zaraził Covid-19. Proszę o modlitwę w jego intencji. To jeden z najbardziej prawych i wiernych polskich biskupów” – napisał ks. Zieliński.

Był to już trzeci w tym roku pobyt abpa Hosera w szpitalu. Pod koniec marca bieżącego roku zakaził się koronawirusem. W Wielką Sobotę trafił do szpitala z powodu powikłań po Covid-19. Były ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej ponownie trafił do szpitala z tego samego powodu na początku maja. […]

/MSN Wiadomości/

*

W piątek (13.08.) wieczorem w szpitalu na ul. Wołoskiej zmarł w wieku 78 lat arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej i wizytator apostolski w Medjugorje Henryk Hoser. O jego śmierci poinformował ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński. […]

/Radio PIK/

Dziś, w godzinach popołudniowych, w Warszawie, w wieku 78 lat, w 48. roku kapłaństwa i 17. roku posługi biskupiej zmarł Arcybiskup Henryk Hoser SAC, Arcybiskup Senior Diecezji Warszawsko-Praskiej. Polecamy Księdza Arcybiskupa modlitwie wiernych.

Diecezja Wwa-Praga
 
/@Diecezja_DWP/

*

[…] „W piątek, 13 sierpnia 2021 roku, w godzinach popołudniowych, w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie (ul. Wołoska), o długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 78 lat, w 48. Roku kapłaństwa zmarł Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC” – napisała wieczorem diecezja warszawsko-praska. Henryk Hoser był z wykształcenie lekarzem, sprawował posługę kapłańską w szpitalu w Rwandzie. W latach 2008 – 2017, przez jedenaście lat był biskupem, ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej. Informacje o jego śmierci podała Diecezja WP.   „Arcybiskup Senior Diecezji Warszawsko-Praskiej (2017-2021), Wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii w Mediugorje (2018-2021), Biskup Diecezjalny Warszawsko-Praski (2008-2017). „ O szczegółach uroczystości pogrzebowych poinformujemy w terminie późniejszym. Polecamy Księdza Arcybiskupa modlitwie wiernych. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju” – napisała w komunikacie kuria warszawsko-praska.

/Telegraf 24/

Recogito, rok XXII, sierpień 2021