Sztuka krzyża. Krzyż w sztuce

Okładka albumu (2016) ©Galeria Roi Doré

Krzyż, powstały z dwóch przecinających się pod kątem prostym linii, łączy w sobie pozorną prostotę wizualną i złożoność symbolu zarazem uniwersalnego i mającego różne, potencjalnie kontrowersyjne znaczenia w zależności od epoki i kontekstu. Motyw ten, o ogromnym ładunku emocjonalnym, duchowym i historycznym, jest wszechobecny od czasów antycznych po dziś dzień nie tylko w codziennym życiu w wielu krajach i kulturach – tak w kontekście religijnym, jak i świeckim – ale także w sztuce.

Wystawa zorganizowana przez Galerię Roi Doré podjęła zagadnienie obecności krzyża w sztuce na przestrzeni wieków, oferującym tym samym rzadki i cenny przegląd przedmiotów i dzieł sztuki z różnych okresów i w różnych ujęciach. Obok obiektów o przeznaczeniu sakralnym, Galeria Roi Doré zaprezentowała pracę takich artystów jak: Michał BATORY, Zdzisław BEKSIŃSKI, Pierre BOSCO, Henryk BUKOWSKI, Zdzisław CYANKIEWICZ, Salvador DALI, Zlatko GLAMOČAK, Jean-Claude GUIGNEBERT, Władysław HASIOR, Jan HAUSBRANDT, Achille JACQUET, Janusz KAPUSTA, Bogdan KONOPKA, Donald LABORIE, Aliska LAHUSEN, Jean LAMBERT-RUCKI, Lech MAJEWSKI, Artur MAJKA, Francis MONTANIER, NOER, Terry O’NEILL, Gen PAUL, Wojciech PLEWIŃSKI, Jackson POLLOCK, Dimitrije POPOVIĆ, Basil Ivan RAKOCZI, Georges ROUAULT, Tomek SIKORA, Walter SPITZER, Bert STERN, Andrzej STRUMIŁŁO, Andrzej SZCZEPANIEC-SETTA, Justyna TUHA, Witold URBANOWICZ, Vladimir VELIČKOVIĆ, Jacques VILLON, Tadeusz WĄS, Stanisław WÓJCIKOWSKI, Joanna ŻAMOJDO.

Wystawę dopełnił bogato ilustrowany katalog, poświęcony kwestii historycznego, artystycznego i duchowego znaczenia krzyża oraz jego obecności w sztuce na przestrzeni wieków, aż do czasów współczesnych.

Galeria Roi Doré

Wystawa SZTUKA KRZYŻA. KRZYŻ W SZTUCE / L’ART DE LA CROIX. LA CROIX DANS L’ART / ART OF THE CROSS. THE CROSS IN ART w GALERIE ROI DORÉ (6, rue Sainte Anastase – 75003 Paris) rozpoczęła się 24 listopada 2016 roku i potrwa do  4 lutego 2017

Recogito nr 81 (lipiec-grudzień 2016)