Włoski rząd robi krok w tył

Giuseppe Conte (Rzym, 2020) © Palazzo Chigi Press Office

Już 4 maja – informuje włoski dziennik „Avvenire” – może nadejść pierwszy sygnał od premiera Giuseppe Conte dotyczący możliwości odprawiania Mszy świętej z ludem przy ograniczonej liczbie wiernych oraz z zachowaniem, rzecz jasna, wszelkich rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

W rzeczy samej, w ciągu 24 godzin, po mocnym i jasnym sprzeciwie Episkopatu Włoch, premier Conte „wyluzował”. Włoski rząd zapowiada „bezpieczne wznowienie działań duszpasterskich”, być może od 18 maja. W skład konceptu „bezpieczne” wchodzą nie tylko zachowanie odpowiedniej odległości (na przykład jedna osoba na ławkę) oraz obowiązek używania maseczek i rękawiczek, ale też nieużywanie wody święconej, rezygnacja z przekazywania znaku pokoju oraz maksymalne zneutralizowanie „ryzyka” podczas udzielania Komunii świętej. Biskupi nalegają przy tym, aby wznowienie miało miejsce w niedzielę, która jest pamiątką zmartwychwstania (symboliczne odrodzenie), a nie w poniedziałek.

Inny włoski dziennik, „La Repubblica”, informuje ze swej strony o tzw. „łagodnym starcie”, który mógłby mieć miejsce już 10 maja. Chodzi o możliwość odprawiania Mszy świętej na świeżym powietrzu tam, gdzie jest to możliwe.

Aby zakończyć to bezprecedensowe starcie, w którym premier Conte został odizolowany i opuszczony bardziej niż kiedykolwiek, Luciana Lamorgese – minister spraw wewnętrznych – miała przekonywać telefonicznie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch, kardynała Bassetti, aby poinformował papieża Franciszka, iż ze swej strony zrobi wszystko, aby sprawa ta została zakończona jak najszybciej.

Stanisław STAWICKI

Rzym, 28 kwietnia 2020 roku

Ks. Stanisław Stawicki. Pallotyn. Urodził się w 1956 roku w Kowalu. Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ukończył w 1982 i w tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Rzymie (1986-1988). Przez wiele lat pracował na misjach w Rwandzie i Kamerunie (1983-1999), gdzie pełnił stanowisko mistrza nowicjatu (1990-1999). W roku 2003 na Wydziale Teologicznym jezuickiego Centre Sèvres w Paryżu obronił swoją pracę doktorską Współdziałanie. Pasja życia. Życie i działalność Wincentego Pallottiego (1795-1850), założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przez trzy lata (do października 2011 roku) prowadził Międzynarodowe Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” przy Via Ferrari w Rzymie. W kwietniu 2012 roku został dyrektorem Pallotyńskiego Centrum Formacyjnego „Genezaret” w Gomie (Demokratyczna Republika Konga). W latach 2014-2017 był sekretarzem Zarządu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Od 2017 roku jest kustoszem kościoła Santissimo Salvatore in Onda w Rzymie.

Recogito, rok XXI, kwiecień 2020