Rozmowy z umarłymi (61)

Ludwik Lewin – potrafiący skupić uwagę wielu słuchaczy i czytelników – nie czynił niczego na pokaz i umiał posługiwać się, tak swoją wiedzą jak i doświadczeniem, jak nietuzinkowy, wyjątkowy komentator zdarzeń i zjawisk, jakim częstokroć przyglądał się z bliska, nie tracąc ani na moment potrzebnego dystansu. A to profesjonalizm najwyższej próby.

Więcej Rozmowy z umarłymi (61)