Z szarego notatnika (6)

Na półce z poezją stulecia stawiam nie tylko tomiki uczniów Pana Cogito, są również świetni autorzy odmiennych dykcji, których dzieła przyciągają mocą wyobraźni, potrzebą pogłębiania duchowości w kulturze współczesnej, ukazaniem problemu przemilczania tożsamości i tematu odchodzenia, poszukiwaniem miejsca dla indywidualisty we wspólnocie coraz bardziej podzielonej na obce sobie podgrupy; przypominają o szacunku dla „innego”, o potrzebie poczucia wolności w wyrażaniu poglądów, o niezależnym spojrzeniu.

Więcej Z szarego notatnika (6)

W poszukiwaniu „przejść tajemnych”

W tomiku Niewidzialny stygmat znajdziemy zarówno wiersze opisujące rzeczywistość dnia powszedniego, nadmorski pejzaż, podziw dla natury, zmetaforyzowane relacje przeżyć w bliskości przyrody (Pieśń palonego drzewa, Obejmowanie świata), jak i aforyzmy, próby haiku, co świadczy o różnorodnych ćwiczeniach języka poetyckiego w nazywaniu zjawisk i rzeczy.

Więcej W poszukiwaniu „przejść tajemnych”