Zabytki architektoniczne króla Heroda

Publikacja Hérode le roi architekte dowodzi, że naukowy obraz tego króla żydowskiego wykracza w badaniach historyków starożytności oraz archeologów Ziemi Świętej znacznie dalej niż krótki ewangeliczny epizod krwawej rzezi niewiniątek w relacji Ewangelisty Mateusza.

Więcej Zabytki architektoniczne króla Heroda