Sikorski w czasie wojny

Ksiądz kardynał Hlond bardzo cenił generała Sikorskiego, a do prezydenta Raczkiewicza i rządu polskiego emigracyjnego odnosił się z pełnym zaufaniem. Po ukonstytuowaniu się rządu polskiego w Paryżu przekazał mi w liście z Rzymu instrukcje co do współpracy z generałem i rządem. Tej postawy Prymas Polski do końca nie zmienił.

Więcej Sikorski w czasie wojny