Obraz Matki

Potrzeba było wiele wieków, aby malarstwo i Dziewica zeszły się razem. Można powiedzieć, że trzeba było czekać malarstwa, olejnego, które podbija w niewolę zmysły, które sprawia, że śpiewają cienie, które umożliwia przejścia, które przez nakładanie farb daje kolorowi relief. Pierwsze obrazy Dziewicy są raczej symbolami niż portretami.Pierwsze figury Dziewicy więzią ją w kamieniu. Bo jaźń, aby nie uczynić z ciała kobiecego, chociażby było najczystsze, przedmiotu adoracji, idea wschodnia, że kobieta, nawet tylko w twarzy, ma pozostać niewidoczną, wzbraniały przez długi czas sztuce umiejscowić się na rysach Dziewicy.

Więcej Obraz Matki